voor scholen

shutterstock_60891928Op een school valt altijd wat te beleven, en gelukkig meestal in positieve zin! Maar soms gaat het niet zoals iedereen zou willen. Pesten, gedoe met social media, leerlingen die niet lekker in hun vel zitten, er kunnen veel verschillende redenen voor zijn. Vanuit Kinderpraktijk Derkein kijk ik graag mee om te zien wat er nu precies aan de hand is en waar mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • begeleiding van leerlingen met sociale, emotionele of gedragsproblemen
  • rots en water training, zowel klassikaal, in groepjes, als individueel
  • advisering en begeleiding bij pestproblematiek
  • ouderavond over social media, pesten, en vele andere onderwerpen
  • begeleiding van kinderen, ouders én leerkrachten/docenten op het gebied van social media
  • begeleiding en coaching van leerkrachten en docenten die behoefte hebben aan iemand met een frisse blik die even met ze meekijkt

Neem ook gerust contact met mij op als jullie een vraag hebben die hier nog niet tussen staat. Ik help jullie graag verder, zelf of door jullie in contact te brengen met iemand uit mijn netwerk.