tarieven

shutterstock_138307820

Therapiesessies  en gesprekken vinden plaats in onze praktijkruimtes op de Edisonweg 10 in Alkmaar. Wanneer dit niet mogelijk is ivm de maatregelen rond Corona werken we online of gaan we naar buiten.  

Waar mogelijk houden we bij het plannen van afspraken rekening met school en na-schoolse activiteiten van de kinderen. Onze agendas kennen echter ook hun beperkingen, waardoor we in de meeste gevallen alleen onder schooltijd af kunnen spreken. 

 

Vergoedingsmogelijkheden

Met ingang van 2023 zijn we niet meer gecontracteerd door de gemeentes in de regio Alkmaar (Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest). Dit betekent dat nieuwe cliënten uit deze gemeentes niet meer automatisch voor vergoeding vanuit de jeugdzorg in aanmerking komen. Kijk voor de verschillende vergoedingsmogelijkheden naar de informatie hieronder. 

Via de gemeente: vergoeding vanuit de gemeente is soms mogelijk in de vorm van een PGB. Dit hangt af van de hulpvraag en in hoeverre de gemeente zorgaanbieders gecontracteerd heeft die deze hulp kunnen bieden. Ouders hebben het recht om een zorgaanbieder te kiezen die zij het meest passend achten. Wanneer je aanspraak wil maken op een PGB kun je hiervoor contact opnemen met een jeugdconsulent, sociaal team of cjg in jouw gemeente.  

Via de zorgverzekeraar: Mariëlle is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut, bij de  koepelorganisatie RBCZ/TCZ, bij de geschillencommissie SCAG en bij het SKJ. Hiermee voldoen ze aan alle wettelijke eisen waardoor het mogelijk is via de ziektekostenverzekering een deel vergoed te krijgen vanuit het aanvullende pakket. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het aanvullend pakket dat je hebt gekozen. Wat bij jou van toepassing is kun je het beste navragen bij je zorgverzekeraar. Wil je 100% zekerheid, neem dan contact op met je zorgverzekeraar en vraag om een schriftelijke bevestiging.

Wanneer de begeleiding niet vergoed wordt door de gemeente of de ziektekostenverzekering kunnen de kosten vaak opgevoerd worden als bijzondere ziektekosten bij de belastingdienst. 

 

Tarieven

Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede ‘klik’ is tussen kinderen, ouders en ons starten wij altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo’n gesprek duurt ongeveer een half uur en hier zijn geen kosten aan verbonden. Pas na dit gesprek besluiten jullie en wij of wij de begeleiding (kunnen) starten.  

Een goede intake kost tijd, daarom duurt een intakegesprek ongeveer anderhalf uur. Behandelsessies met kinderen en evaluatiegesprekken met ouders/verzorgers duren 45 minuten tenzij anders is afgesproken. Ouderbegeleidingsgesprekken duren 105 minuten tenzij anders is afgesproken. Het laatste kwartier van iedere afspraak is gereserveerd voor verslaglegging en voorbereiding op de volgende afspraak, deze tijd zit in het tarief. 

vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten                gratis

intakegesprek van maximaal 90 minuten                                 120 euro

behandelsessies  met kinderen en ouders/verzorgers           99 euro

ouderbegeleidingsgesprek                                                         198 euro

gesprekken met school en andere belanghebbenden           75 euro per half uur

observatie op school                                                                    75 euro per half uur

adviesgesprek                                                                               75 euro per half uur

een verslag/rapportage                                                               198 euro

Wanneer een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Is er een budget toegekend door de gemeente voor de begeleiding dan worden niet op tijd geannuleerde afspraken direct aan ouders gefactureerd. Gemeenten en zorgverzekeraars vergoeden deze afspraken niet

 

 

 

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende therapeut van jouw kind, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheid van je kind en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Ook kunnen, wanneer nodig, in het dossier gegevens opgenomen worden die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die we, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij jullie huisarts.

We doen uiteraard ons best om jullie privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig omgaan met jullie persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in het dossier. We hebben bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur gemaakt kan worden.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van jullie gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard vanaf de 18e verjaardag van je kind.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

 • Jullie naam, adres en woonplaats
 • de geboortedatum van je kind
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandelsessie kindertherapie’ of ‘behandelsessie jeugdtherapie’
 • de kosten van het consult

Wanneer de behandeling wordt vergoed door de gemeente zal naast bovenstaande gegevens ook het BSN-nummer van je kind vermeld worden, dit is een eis van de gemeente. Deze facturen worden via een versleutelde verbinding en in een beschermde omgeving naar je gemeente gestuurd.