tarieven

shutterstock_138307820

Therapiesessies  en gesprekken vinden plaats in onze praktijkruimtes op de Edisonweg 10 in Alkmaar. Wanneer dit niet mogelijk is ivm de maatregelen rond Corona werken we online. 

Waar mogelijk houden we bij het plannen van afspraken rekening met school en na-schoolse activiteiten van de kinderen. Onze agendas kennen echter ook hun beperkingen, waardoor we in de meeste gevallen alleen onder schooltijd af kunnen spreken. 

 

Vergoeding

Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot vergoeding van onze begeleiding. We hebben een contract met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Langedijk, Heerhugowaard en Uitgeest. Dit betekent dat het voor inwoners van deze gemeentes mogelijk is om onze begeleiding vergoed te krijgen vanuit de wet op de jeugdzorg. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of van een jeugdconsulent van een van deze gemeentes. De begeleiding wordt dan volledig vergoed. Dit geldt ook voor deelname aan een van de hbgaaf-groepen. Woon je in een andere gemeente, dan is vergoeding soms toch mogelijk. Neem hiervoor contact op met een jeugdconsulent of het sociaal team of cjg in jouw gemeente.

Mariëlle is aangesloten bij de beroepsvereniging VvvK als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut, bij de  koepelorganisatie RBCZ/TCZ en bij de geschillencommissie SCAG. Ze voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast is ze aangesloten bij het SKJ. Hierdoor is in plaats van vergoeding door de gemeente vaak gedeeltelijke vergoeding mogelijk via de ziektekostenverzekering vanuit het aanvullende pakket. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekeraar en het aanvullend pakket dat je hebt gekozen. Wat bij jou van toepassing is kun je het beste navragen bij je zorgverzekeraar. Hier vind je een overzicht van vergoedingen vanuit de VvvK. Wil je 100% zekerheid, neem dan contact op met je zorgverzekeraar en vraag om een schriftelijke bevestiging.

Wordt de begeleiding niet door de gemeente vergoed dan gelden de hieronder vermelde tarieven. Wanneer de begeleiding niet vergoed wordt door de gemeente of de ziektekostenverzekering kunnen de kosten vaak opgevoerd worden als bijzondere ziektekosten bij de belastingdienst. 

 

Tarieven

Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede ‘klik’ is tussen kinderen, ouders en ons is het altijd mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek te hebben. Zo’n gesprek duurt ongeveer een half uur en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een goede intake kost tijd, daarom duurt een intakegesprek een tot anderhalf uur. Alle andere gesprekken met kinderen en ouders/verzorgers duren 45 minuten.

vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten                gratis

intakegesprek van maximaal 90 minuten                                 90 euro

gesprekken met kinderen en ouders/verzorgers                    90 euro

gesprekken met school en andere belanghebbenden           65 euro per half uur

observatie op school                                                                     65 euro per half uur

adviesgesprek                                                                                 65 euro per half uur

een verslag/rapportage                                                                199 euro

deelname aan een van de hbgaaf!-groepen                              990 euro  voor schooljaar 2020-2021 (obv 33 bijeenkomsten incl. 2 evaluatiemomenten)

Wanneer een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Is er een budget toegekend door de gemeente voor de begeleiding dan worden niet op tijd geannuleerde afspraken direct aan ouders gefactureerd. De gemeente vergoedt deze afspraken niet. 

 

 

 

 

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende therapeut van jouw kind, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheid van je kind en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Ook kunnen, wanneer nodig, in het dossier gegevens opgenomen worden die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die we, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij jullie huisarts.

We doen uiteraard ons best om jullie privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig omga met jullie persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in het dossier. We hebben bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur gemaakt kan worden.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van jullie gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard vanaf de 18e verjaardag van je kind.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

 • Jullie naam, adres en woonplaats
 • de geboortedatum van je kind
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandelsessie kindertherapie’ of ‘behandelsessie jeugdtherapie’
 • de kosten van het consult

Wanneer de behandeling wordt vergoed door de gemeente zal naast bovenstaande gegevens ook het BSN-nummer van je kind vermeld worden, dit is een eis van de gemeente. Deze facturen worden via een versleutelde verbinding en in een beschermde omgeving naar je gemeente gestuurd.