samenwerken omdat het om het kind gaat

In september 2019 heb ik samen met mijn collega’s Karin Blankendaal van Pienterplus en Winanda Maljaars van Winiq de stichting IQGroei opgericht. Op deze manier bundelen we onze krachten en verschillende expertises om zo voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en de professionals om hen heen een plek te kunnen vormgeven waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Vanuit IQGroei bieden we ook een plek voor hoogbegaafde thuiszitters waar zij terecht kunnen en waar wij zorg en onderwijs combineren. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de stichting: www.iqgroei.nl

De eerste jaren was mijn praktijk gevestigd in de praktijk van De sprong kinderfysiotherapie in Bergen. Inmiddels zijn we in Alkmaar gevestigd, maar ik werk nog steeds heel graag en regelmatig samen met de kinderfysiotherapeuten van de Sprong. Wanneer ik denk dat het nodig is om van hun expertise gebruik te maken verwijs ik graag naar ze door. Voor meer informatie over wat zij doen en waar ze gevestigd zijn kun je kijken op hun website: www.desprongkinderfysiotherapie.nl.