samenwerken omdat het om het kind gaat

In september 2019 heb ik samen met mijn collega’s Karin Blankendaal van Pienterplus en Winanda Maljaars van Winiq de stichting IQGroei opgericht. Op deze manier bundelen we onze krachten en verschillende expertises om zo voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en de professionals om hen heen een plek te kunnen vormgeven waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Vanuit IQGroei bieden we ook een plek voor hoogbegaafde thuiszitters waar zij terecht kunnen en waar wij zorg en onderwijs combineren. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de stichting: www.iqgroei.nl

Begin 2015 ben ik samen met Anneke Min, kinderfysiotherapeut bij De Sprong, en Eline Smit-Hutter, logopedist bij De Wingerd, de Kindercirkel Bergen gestart. Vanuit onze gezamenlijke visie dat het kind centraal staat verwijzen we naar elkaar door wanneer we denken dat dit nodig is. Daarbij stellen we het belang van het kind voorop, wat kan betekenen dat we ouders adviseren om eerst naar een van de andere collega’s van de kindercirkel te gaan omdat die begeleiding in onze optiek urgenter is. Ook maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.